dream world


Ludzie nie tylko chcą wiedzieć, chcą być pewni, dziesięć razy sprawdzać, czy ten pociąg do wspomnianego Lublina to na pewno za 15 minut, a nie za 5 czy 10. Taka ulotka daje tym ludziom taką możliwość. Dodatkowo, ulotka z rozkładem daje możliwość promowania ofert przewozowych, staje się informatorem o rozkładzie pociągu jego zestawieniu i tak dalej.
Ostatnią stronę ulotki dać pod reklamę i już zwróciły się koszty druku i kolportażu ulotek.
Mnie osobiście bardzo podobają się ulotki z ICE u naszych zachodnich sąsiadów. Takie widziałbym u nas!


100% racji! Ulotki z ICE (a były również we wszystkich IC, którymi dotąd jeździłem) były świetne. Nie każdy nosi przy sobie wydruk z HAFASA (albo palma ), a każdy - szczególnie w obcym kraju może się czuć nieco zagubiony... Taka ulotka daje możliwość np. zamieszczania reklam miejscowości i obiektów, które są "po drodze" i innych rzeczy, o których wspomniał kwitmen. Poza tym niemiecka ulotka ma ważną zaletę - jest dwujęzyczna. Mimo, że konduktorzy DB starali się mówić po angielsku, ulotka bardzo mi pomogła. O ile bardziej pomocna będzie w Polsce, gdzie mało kto się stara .

Chętnie bym widział więcej takiej makulatury, na przykład (jako starszy brat małego Filipka) kolejowe kolorowanki..." />Kampania "CYRK BEZ ZWIERZĄT"

"Uważanie za zabawne oglądanie dzikich zwierząt zmuszanych do zachowywania się jak niezdarny człowiek albo pasjonowanie się obserwowaniem groźnych zwierząt zredukowanych do służalczych tchórzy przez strzelającego batem tresera jest prymitywne i średniowieczne. Wywodzi się to ze starej idei, mówiącej o tym, że jesteśmy jako ludzie czymś nadrzędnym wobec innych gatunków i mamy prawo nad nimi dominować".- Desmond Morris (ze wstępu do książki Williama Johnsona "The Rose-Tinted Menagerie", wyd. Heretic Books Ltd, 1990) XXI WIEK - CZAS NA HUMANITARNĄ ROZRYWKĘ

Cyrk stanowi hermetyczny świat. Wykorzystywanie zwierząt w ramach jego przedstawień ma długą, sięgającą starożytnego Rzymu, tradycję. Wciąż postrzegany jest jako rodzaj nieszkodliwej rozrywki, a pokazy tresowanych zwierząt mają przyzwolenie wielu osób. Jednak, jeśli dobrze przyjrzeć się cyrkowi, widać uderzający kontrast pomiędzy jego wierzchnią, wystawioną na pokaz warstwą, a zapleczem, które bywa miejscem tragedii.

Przedmiotowe traktowanie zwierząt, zmuszanie ich do wykonywania czynności niezgodnych z ich naturą, często za pomocą niehumanitarnych metod tresury, karygodny sposób ich transportu, wreszcie fatalne warunki przetrzymywania pomiędzy występami i poza sezonem - to jest prawdziwe oblicze tej instytucji, skrywane pod grubą warstwą makijażu i sztucznej biżuterii.
Cyrk może być sztuką. Żadna jednak sztuka nie powinna karmić się czyjąkolwiek krzywdą.

Protesty przeciwko wykorzystywaniu zwierząt dla potrzeb rozrywki mają miejsce na świecie i w Polsce od wielu lat. Nasza kampania rozpoczęła się we wrześniu 2003 r, wraz z początkiem 8 Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Cyrkowej w Warszawie. Rok 2003 można uznać za przełomowy z kilku względów. Kierownictwo TVP2 odmówiło transmitowania przedstawień z wykorzystaniem tresowanych zwierząt egzotycznych, a problem cyrków ze zwierzętami stał się przedmiotem debaty publicznej - zagościł na łamach wielu czasopism i stał się tematem audycji radiowych, m.in. "Za a nawet przeciw".

Głównym celem naszej kampanii jest edukacja, nie tylko dzieci, ale i dorosłych. Chcielibyśmy ukazać realia tego typu rozrywki, a także doprowadzić do zmiany stosunku opinii publicznej do kwestii przedmiotowego traktowania zwierząt. Organizujemy pikiety, zbieramy podpisy pod petycją domagającą się zaprzestania organizowania w polskich miastach występów noszących znamiona niehumanitarnej rozrywki. Rozpoczynamy organizowanie warsztatów edukacji humanitarnej dla dzieci. Już dziś możesz wydrukować kolorowankę dla dzieci, opowiadającą o zwierzętach w cyrku.

Bilety do cyrku w szkole i przedszkolu

Po naszej interwencji u Rzecznika Praw Dziecka w sprawie agresywnej reklamy na terenie szkół i przedszkoli występów cyrków ze zwierzętami, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu rozesłało do wszystkich kuratoriów pismo określające tego typu działanie "niepożądanym". Z dokładną treścią wszystkich pism związanych z tą sprawą można zapoznać się w dziale Pisma.

Problem nachalnej reklamy występów takich cyrków nie jest nowy. Nie jest to też problem lokalny, dotyczy bowiem wielu miast w Polsce (w praktyce wszystkich, które goszczą na swoim terenie cyrki). Do naszego stowarzyszenia zgłaszają się rodzice, zaniepokojeni sytuacją, w której znajdują się ich dzieci, wychowywane w domu w duchu szacunku dla zwierząt. Okazuje się, że bilety na występy cyrków ze zwierzętami często rozdawane są poprzez nauczycieli, a nawet w trakcie lekcji! Karygodnym jest, że wykorzystuje się autorytet nauczyciela, aby zwiększyć skuteczność reklamy, a dziecko, by dotrzeć do kieszeni rodzica. Żadna placówka oświatowa nie powinna być traktowana jak przestrzeń reklamowa, niezależnie od tego, o jaki produkt chodzi. Psychika dziecka nie powinna być traktowana jak haczyk, na który łapie się klient- rodzic. Kierowanie reklamy wprost do dzieci jest przecież instrumentalnym ich traktowaniem. Jest to niedopuszczalne w miejscu, które ma kształtować podmiotowość dziecka! Mamy tu do czynienia z wyjątkowo perfidnym zabiegiem, jest bowiem oczywiste, że rozdawanie biletów przez nauczycieli jest de facto nakłanianiem ich do udziału w przedstawieniach. Sami nauczyciele, którzy budować mają przyszłe postawy podopiecznych, są często nieświadomi problemu wykorzystywania zwierząt dla potrzeb ludzkiej rozrywki, pomimo iż w podstawach programowych zawarte są elementy wychowania w duchu ekologii i szacunku dla innych istot.

Są jednak i budujące przykłady zrozumienia problemu przez pracowników oświaty. Nasza współpraca z Mazowieckim Kuratorium Oświaty okazała się bardzo owocna, a wniosek o zainteresowanie się tą sprawą spotkał się z przychylnym odzewem. W liście do nas Kuratorium podziela nasze wątpliwości co do walorów wychowawczych uczestnictwa przez dzieci w przedstawieniach wykorzystujących tresowane zwierzęta i zajmuje jednoznaczne stanowisko co do roli i obowiązków nauczycieli wobec faktu agresywnej reklamy na terenie szkół.

Wesprzyj kampanię "Cyrk bez zwierząt"

Jeśli masz w sprawie cyrków ze zwierzętami podobne zdanie jak Empatia, przyłącz się do nas i zacznij wspierać kampanię "Cyrk bez zwierząt". Zbieraj podpisy pod petycją (wersja do druku w dziale Do pobrania), zorganizuj pikietę cyrku, zainteresuj problemem media. Wesprzemy każde Twoje działanie. Jeśli masz możliwość udokumentowania złego traktowania zwierząt, zrób to. Zdjęcia, filmy (z opisem) prześlij na adres Empatii.


tekst pochodzi ze strony >>> http://empatia.pl/str.php?dz=4

zobacz tutaj film >>> http://www.ekologia.pl/artykuly/42_Film ... erzat.html